กำหนดการและสนามการแข่งขัน


ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์
11 - 20 มกราคม 2562

 

 

ดาวน์โหลดกำหนดการและสนามการแข่งขัน

 

 

 

กำหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” 

รายการแข่งขันกีฬา

ดาวน์โหลด

เซปักตะกร้อ ทีมคู่ชาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

เซปักตะกร้อ ทีมคู่หญิง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวหญิง

ดาวน์โหลดเอกสาร

วอลเลย์บอล

ดาวน์โหลดเอกสาร

บาสเกตบอล

ดาวน์โหลดเอกสาร

ฟุตซอล

ดาวน์โหลดเอกสาร

วอลเลย์บอลชายหาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ฟุตบอล ชาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ฟุตบอล หญิง

ดาวน์โหลดเอกสาร

รักบี้ 7 คน หญิง

ดาวน์โหลดเอกสาร

รักบี้ฟุตบอล 15 คน ชาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

รักบี้ฟุตบอล 7 คน ชาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ฮอกกี้กลางแจ้ง 6 คน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ฮอกกี้กลางแจ้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

แฮนด์บอล ชาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

แฮนด์บอล หญิง

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์