วอลเลย์บอลชายหาด


วอลเลย์บอลชายหาด


ประเภทการแข่งขัน
095 วอลเลย์บอลชายหาด
096 ทีมหญิง


วอลเลย์บอลชายหาด
2-11-001 ทีมชาย
ทีมหญิง
2-11-002 ทีมหญิง
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์