ลีลาศ


ลีลาศ


ประเภทการแข่งขัน
110 Standard Class A (5 จังหวะ) Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot และQuickstep
111 Standard Class B (4 จังหวะ) Waltz, Tango, Slow Foxtrot และ Quickstep
112 Standard Class C (3 จังหวะ) Waltz, Tango และ Quickstep
113 Standard Class D (2 จังหวะ) Waltz และTango
114 Standard Class E Single Dance (1 จังหวะ) Waltz
115 Standard Class E Single Dance (1 จังหวะ) Tango
116 Standard Class E Single Dance (1 จังหวะ) Viennese Waltz
117 Standard Class E Single Dance (1 จังหวะ) Slow Foxtrot
118 Standard Class E Single Dance (1 จังหวะ) Quickstep
119 Latin American Class A (5 จังหวะ) Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble
120 Latin American Class B (4 จังหวะ) Samba, Cha Cha Cha, Rumba และ Jive
121 Latin American Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha, Rumba และ Ji
122 Latin American Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha, Rumba
123 Latin American Class E Single Dance (1 จังหวะ) Samba
124 Latin American Class E Single Dance (1 จังหวะ) Cha Cha Cha
125 Latin American Class E Single Dance (1 จังหวะ) Rumba
126 Latin American Class E Single Dance (1 จังหวะ) Poso Doble
127 Latin American Class E Single Dance (1 จังหวะ) Jive


-
Standard Class C (3 จังหวะ) Waltz, Tango และ Quickstep
2-14-003 Standard Class C (3 จังหวะ) Waltz, Tango และ Quickstep
Standard Class D (2 จังหวะ) Waltz และTango
2-14-004 Standard Class D (2 จังหวะ) Waltz และTango
Standard Class E Single Dance (1 จังหวะ) Waltz
2-14-006 Standard Class E Single Dance (1 จังหวะ) Waltz
Standard Class E Single Dance (1 จังหวะ) Tango
2-14-007 Standard Class E Single Dance (1 จังหวะ) Tango
Standard Class E Single Dance (1 จังหวะ) Viennese Waltz
2-14-008 Standard Class E Single Dance (1 จังหวะ) Viennese Waltz
Standard Class E Single Dance (1 จังหวะ) Slow Foxtrot
2-14-009 Standard Class E Single Dance (1 จังหวะ) Slow Foxtrot
Standard Class E Single Dance (1 จังหวะ) Quickstep
2-14-010 Standard Class E Single Dance (1 จังหวะ) Quickstep
Latin American Class A (5 จังหวะ) Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble
2-14-011 Latin American Class A (5 จังหวะ) Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble และ Jive
Latin American Class B (4 จังหวะ) Samba, Cha Cha Cha, Rumba และ Jive
2-14-012 Latin American Class B (4 จังหวะ) Samba, Cha Cha Cha, Rumba และ Jive
Latin American Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha, Rumba และ Ji
2-14-013 Latin American Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha, Rumba และ Jve
Latin American Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha, Rumba
2-14-014 Latin American Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha, Rumba
Latin American Class E Single Dance (1 จังหวะ) Samba
2-14-016 Latin American Class E Single Dance (1 จังหวะ) Samba
Latin American Class E Single Dance (1 จังหวะ) Cha Cha Cha
2-14-017 Latin American Class E Single Dance (1 จังหวะ) Cha Cha Cha
Latin American Class E Single Dance (1 จังหวะ) Rumba
2-14-018 Latin American Class E Single Dance (1 จังหวะ) Rumba
Latin American Class E Single Dance (1 จังหวะ) Poso Doble
2-14-019 Latin American Class E Single Dance (1 จังหวะ) Poso Doble
Latin American Class E Single Dance (1 จังหวะ) Jive
2-14-20 Latin American Class E Single Dance (1 จังหวะ) Jive
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์