ศึกษาดูงาน ราชมงคลธัญบุรีเกมส์


วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ศักดา บุญยืด รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ว่าที่ ร.ต.เชษฐ์ ศรีไมตรี รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและการเรียนรู้ พร้อมด้วยนางรุ่งทิพย์ บุญจำรูญ ผอ.กองกลาง และบุคลากรในสังกัดได้เข้าศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมและการจัดการแข่งขันในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬา ม.ราชภัฏอุบลราชธานีในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖ "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ มกราคม ๒๕๖๒


จำนวนการเข้าชม 1521 ครั้ง.
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์