เพลงประจำงานกีฬาราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ ครั้งที่ 46


ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

คำร้อง/ทำนอง : ผศ.ประณต พลอาษา

เรียบเรียงดนตรี : อ.ศรัณย์ ศรีพุทธรินทร์
เนื้อเพลง : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์แดนอุบลฯ ฟ้างามเมื่อยามอรุณใหม่


เชิญร่วมสานสายใยในถิ่นเขตแดนนี้


เรามารวมพลัง สมัครสมานไมตรี


สามัคคี เกมส์ ปัญ ญา ชน


เกมส์ ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์


เกมส์ของคนรุ่นใหม่ หลอมดวงใจผูกพัน


เกมส์ ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์


เกมส์ของคนรุ่นใหม่ หลอมใจเป็นหนึ่งเดียว

 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์