MASCOT ชนิดกีฬา


MASCOT

NAME

DOWNLOAD

กรีฑา download

ว่ายน้ำ download

บาสเกตบอล download

ฟุตบอล download

วอลเลย์บอล download

แบดมินตัน download

เซปักตะกร้อ download

เทควันโด download

ฟุตซอล download

เทนนิส download

ดาบสากล download

เทเบิลเทนนิส download

ยิงปืน download

มวยสากลสมัครเล่น download

ยูโด download

ฮอกกี้ download

วอลเลย์บอลชายหาด download

เปตอง download

เรือพาย download

ลีลาศ download

ปันจักสีลัต download

รักบี้ฟุตบอล download

ยูยิตสู download

คาราเต้-โด download

กอล์ฟ download

แฮนด์บอล download

ปีนหน้าผา download

ครอสเวิร์ด download

เพาะกาย download

บริดจ์ download

หมากกระดาน download

มวยไทยสมัครเล่น download

ดาบไทย download

E-Sport download

ลอนโบวล์ส download

 

 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์