ข่าวประชาสัมพันธ์


คู่มือการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต UBRUGAMES46...

คู่มือการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต UBRUGAMES46...

เขียนโดย: Administrators วันที่: 14-01-2019
อ่าน 207 ครั้ง

กีฬาสาธิต esports ROV

ขยายเวลารับสมัคร

เขียนโดย: Administrators วันที่: 03-01-2019
อ่าน 3434 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี...

การจัดการแข่งขันกีฬาลอนโบวล์ส กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4...

เขียนโดย: Administrators วันที่: 27-11-2018
อ่าน 1094 ครั้ง

หนังสือตอบรับการตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลอนโบวล์ส ใ...

หนังสือตอบรับการตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลอนโบวล์ส ในกีฬามหาวิทยาลั...

เขียนโดย: Administrators วันที่: 27-11-2018
อ่าน 1094 ครั้ง

ข้อมูลมหาวิทยาลัยที่เเจ้งยืนยันทำการเเข่งขันกีฬาลอนโบวล...

ข้อมูลมหาวิทยาลัยที่เเจ้งยืนยันทำการเเข่งขันกีฬาลอนโบวล์ส...

เขียนโดย: Administrators วันที่: 27-11-2018
อ่าน 1094 ครั้ง

กำหนดการแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน...

กำหนดการแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน...

เขียนโดย: Administrators วันที่: 21-11-2018
อ่าน 1402 ครั้ง

eSports ROV

พบกับการแข่งขันกีฬาสาธิต eSports ROV ครั้งแรก ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประ...

เขียนโดย: Administrators วันที่: 09-11-2018
อ่าน 3434 ครั้ง

กำหนดการวันสมัครและแข่งขัน eSportsRov...

กำหนดการวันสมัครและแข่งขัน eSportsRov...

เขียนโดย: Administrators วันที่: 09-11-2018
อ่าน 3434 ครั้ง

หมวดหมู่ข่าวทั้งหมด


คู่มือการใช้งานระบบอ...

คู่มือการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ...

เขียนโดย: Administrators
วันที่: 14-01-2019
อ่าน 207 ครั้ง

ดูทั้งหมด..

กีฬาสาธิตลอนโบวล์ส...

กีฬาสาธิตลอนโบวล์ส...

เขียนโดย: Administrators
วันที่: 27-11-2018
อ่าน 1094 ครั้ง

ดูทั้งหมด..

กำหนดการแถลงข่าวและป...

กำหนดการแถลงข่าวและประชุมจับสลาก...

เขียนโดย: Administrators
วันที่: 21-11-2018
อ่าน 1402 ครั้ง

ดูทั้งหมด..

กีฬาสาธิต esports RO...

กีฬาสาธิต

เขียนโดย: Administrators
วันที่: 09-11-2018
อ่าน 3434 ครั้ง

ดูทั้งหมด..
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์