สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)


 

รหัสสนาม
ชนิดกีฬา
สนามแข่งขัน

A

สนามซ้อมรักบี้

สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)

B

สนามซ้อมฟุตบอล

สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)

C

สนามแข่งฮอกกี้

สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)

D

สนามแข่งฮอกกี้

สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)

E

สนามซ้อมฮอกกี้

สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)

F

สนามซ้อมฮอกกี้

สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)

G

สนามแข่งฟุตบอล

สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)

H

สนามแข่งฟุตซอล

สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)

I

สนามแข่งรักบี้

สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)

J

สนามซ้อมฟุตบอล

สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)

 

 

 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์