นับถอยหลังสู่ ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์
ข่าวสาร


กีฬาสาธิตลอนโบวล์ส

กีฬาสาธิตลอนโบวล์ส

เขียนโดย: Administrators
วันที่: 27-11-2018
จำนวนการดู: 96 ครั้ง

ดูทั้งหมด..

กำหนดการแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

กำหนดการแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

เขียนโดย: Administrators
วันที่: 21-11-2018
จำนวนการดู: 481 ครั้ง

ดูทั้งหมด..

กีฬาสาธิต esports ROV

กีฬาสาธิต

เขียนโดย: Administrators
วันที่: 09-11-2018
จำนวนการดู: 232 ครั้ง

ดูทั้งหมด..

ภาพกิจกรรม


 
 

Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์