ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖ "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" รอบมหกรรม โดยมี ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องบุษกร เพื่อหารือการดำเนินการจับสลากฯ การจัดการแข่งขัน และการต้อนรับคณะกรรมการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ


จำนวนการเข้าชม 960 ครั้ง.
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์