++การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬา ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖ “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี..


วันนี้ (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๐:๐๐ น. ที่ห้องประชุมบุษกร อาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬา ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖ “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อประชุมหารือการจัดเตรียมด้านเทคนิคการแข่งขันกีฬา สนามแข่งขัน การอำนวยความสะดวก การต้อนรับ งบประมาณดำเนินการ และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของแต่ละชนิดกีฬา


จำนวนการเข้าชม 1133 ครั้ง.
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์