แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพ


+ แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพ "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเลือกจากคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖ "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีการชิงชัยของนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร้อยกว่ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กับการแข่งขัน ๒๗ ชนิดกีฬา โดย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมกีฬา (sport activity) ตามยุทธศาสตร์การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา "SEA GAMES 2025 Ubon Ratchathani" ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะช่วยสร้างทักษะการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและในจังหวัด นอกจากนี้ยังจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ อีกด้วย การแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" จะจัดขึ้นที่ Press Center การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ นี้ พร้อมทั้งการรับธงเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ต่อจากราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ +++++++++++++++++++++++ #งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


จำนวนการเข้าชม 1104 ครั้ง.
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์