การประชุมความพร้อมตั้งศูนย์จัดการแข่งขันกีฬา


วันนี้ (๒ พ.ย. ๒๕๖๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ฯ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖ "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ซึ่งประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา บุญยืด รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมของการตั้ง ศูนย์ประสานงานการแข่งขัน (ฝ่ายประสานงาน) ศูนย์สื่อมวลชน (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) และ ศูนย์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน (ฝ่ายรายงานผลการแข่งขันฯ) ทั้งสามศูนย์จะเป็นศูนย์หลักในการจัดการแข่งขัน ซึ่งจะตั้งอยู่ในอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๖ ในการประชุมครั้งนี้กรรมการทั้งหมดได้ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงพื้นที่ที่คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ ๘๐ เหลือเพียงการตกแต่งรายละเอียด การติดตั้งป้าย และยกอุปกรณ์บางส่วนมาติดตั้งในช่วงใกล้การแข่งขัน


จำนวนการเข้าชม 1125 ครั้ง.
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์