ม.ราชภัฏอุบลฯ ร่วม ก.ก.ม.ท. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเจ้าภาพกีฬา


ม.ราชภัฏอุบลฯ ร่วม ก.ก.ม.ท. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖ “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ++++++++++++++++++++++++++++++++ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ เมษายน –๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลอุบลราชธานี ลงพื้นที่ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖ “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา บุญยืด รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือร่วมกับ ก.ก.ม.ท. เตรียมความพร้อมและลงสำรวจพื้นที่สำรวจสนามที่จะใช้จัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ +++++++++++++++++++++++


จำนวนการเข้าชม 3662 ครั้ง.
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์