กีฬาสาธิต esports ROV


ขยายเวลารับสมัคร

หมวดหมู่: กีฬาสาธิต esports ROV เขียนโดย: Administrators วันที่: 03-01-2019 อ่าน: 694 ครั้ง

ข่าวเด่นอื่นๆ


กีฬาสาธิต esports ROV

ขยายเวลารับสมัคร

เขียนโดย: Administrators วันที่: 2019-01-03
อ่าน 2125 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี...

การจัดการแข่งขันกีฬาลอนโบวล์ส กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4...

เขียนโดย: Administrators วันที่: 2018-11-27
อ่าน 3500 ครั้ง

ข้อมูลมหาวิทยาลัยที่เเจ้งยืนยันทำการเเข่งขันกีฬาลอนโบวล...

ข้อมูลมหาวิทยาลัยที่เเจ้งยืนยันทำการเเข่งขันกีฬาลอนโบวล์ส...

เขียนโดย: Administrators วันที่: 2018-11-27
อ่าน 3500 ครั้ง

หนังสือตอบรับการตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลอนโบวล์ส ใ...

หนังสือตอบรับการตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลอนโบวล์ส ในกีฬามหาวิทยาลั...

เขียนโดย: Administrators วันที่: 2018-11-27
อ่าน 3500 ครั้ง

กำหนดการแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน...

กำหนดการแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน...

เขียนโดย: Administrators วันที่: 2018-11-21
อ่าน 3284 ครั้ง

eSports ROV

พบกับการแข่งขันกีฬาสาธิต eSports ROV ครั้งแรก ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประ...

เขียนโดย: Administrators วันที่: 2018-11-09
อ่าน 2125 ครั้ง

กำหนดการวันสมัครและแข่งขัน eSportsRov...

กำหนดการวันสมัครและแข่งขัน eSportsRov...

เขียนโดย: Administrators วันที่: 2018-11-09
อ่าน 2125 ครั้ง

 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์